Incurajam oamenii sa ia decizii informate despre alcool

Informatii legale

Bine aţi venit pe site-ul TalkingAlcohol.com

Acest site vă este oferit de SABMiller plc, o societate înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor (număr de înregistrare 03528416) cu sediul social la SABMiller House, Church Street West, Woking, Surrey GU21 6HS, Regatul Unit. Toate referirile la „SABMiller”, „nostru”, „noi” sau „subsemnaţii” vor fi interpretate ca făcând trimitere la SABMiller plc, filialele şi asociaţii acesteia.

Accesând acest site, sunteţi de acord cu următorii termeni şi condiţii („Termenii”) şi cu Politica de confidenţialitate şi Notificarea privind drepturile de autor publicate la adresa: http://www.sabmiller.com/Privacy

SABMiller pune la dispoziţia utilizatorilor acest site web, cu toate informaţiile, instrumentele şi serviciile existente pe acesta, sub rezerva acceptării tuturor termenilor, condiţiilor, politicilor şi declaraţiilor conţinute pe acest site web. Prin utilizarea în continuare a acestui site web acceptaţi termenii şi condiţiile de mai jos („Termenii”) şi Politica de confidenţialitate, publicate la adresa www.sabmiller.com/privacy, precum şi Notificarea privind drepturile de autor de mai sus.

Acest site web este utilizat în scopul furnizării de informaţii cu privire la produsele şi serviciile oferite de SABMiller plc. Nicio prevedere de pe acest site nu va fi interpretată ca o ofertă de vânzare sau ca o solicitare a unei oferte de cumpărare a niciunui produs SABMiller. Astfel de produse nu pot fi vândute decât în conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara în care sunt vândute.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi aceste condiţii, nu accesaţi acest site şi nu descărcaţi materiale de pe el.

VÂRSTA MINIMĂ

Acest site web nu este destinat a fi accesat de către persoane sub 18 ani sau care nu au împlinit vârsta legală minimă pentru cumpărarea de băuturi alcoolice în ţara, statul, provincia sau teritoriul din care se accesează site-ul web. Înainte de a accesa acest site web, vi se va solicita să vă confirmaţi vârsta.

LICENŢĂ LIMITATĂ

Conform termenilor şi condiţiilor stabilite în acest Acord, SABMiller acordă un drept neexclusiv, netransferabil şi limitat de a accesa, utiliza şi de a consulta acest site şi materialele publicate pe acesta. Sunteţi de acord să nu întrerupeţi sau să încercaţi să întrerupeţi, în niciun fel, funcţionarea acestui site web.

SABMiller vă permite să vizualizaţi şi să descărcaţi informaţii („Materialele”) de pe acest site web („Site-ul”) doar în scop personal şi necomercial. Această autorizare nu reprezintă un transfer al dreptului de proprietate asupra Materialelor şi copiilor acestora şi este supusă următoarelor limitări:

  1. trebuie să respectaţi, în ceea ce priveşte toate copiile Materialelor descărcate, toate drepturile de autor şi alte notificări privind proprietatea specificate în aceste Materiale;
  2. nu aveţi dreptul să modificaţi în niciun fel Materialele, să le copiaţi, să le afişaţi, valorificaţi sau distribuiţi public sau să le folosiţi în alt mod, în orice scop public sau comercial; şi
  3. nu aveţi dreptul să transferaţi Materialele către o altă persoană decât în baza unui aviz prealabil privind obligaţiile care rezultă din termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului, şi cu condiţia ca respectiva persoană să le accepte.

Sunteţi de acord să respectaţi toate restricţiile legale publicate pe Site, cu actualizările ulterioare. Acest Site, inclusiv toate Materialele, se supune drepturilor de autor şi este protejat de legile internaţionale şi de prevederile tratatelor internaţionale privind drepturile de autor. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile internaţionale privind drepturile de autor în ceea ce priveşte utilizarea acestui site şi să împiedicaţi orice copiere neautorizată a Materialelor. Dacă nu s-a prevăzut altfel în acest document, SABMiller nu acordă utilizatorului un drept explicit sau implicit  cu privire la brevete, mărci comerciale, drepturi de autor sau secrete comerciale.

INFORMAŢIILE UTILIZATORILOR

Cu excepţia oricăror date de identificare personală pe care le putem colecta de la dumneavoastră conform indicaţiilor din Declaraţia de confidenţialitate, orice material, informaţie sau orice comunicare pe care o veţi transmite, încărca sau posta pe acest Site („Comunicările”) va fi considerată ca nefiind confidenţială sau privată. SABMiller nu va avea nicio obligaţie în ceea ce priveşte Comunicările. SABMiller şi reprezentanţii acesteia vor putea elimina la alegerea lor orice parte sau întreaga Comunicare. SABMiller şi reprezentanţii acesteia vor putea copia, dezvălui, distribui, include sau utiliza într-un alt mod Comunicările şi toate datele, imaginile, sunetele, textele şi alte elemente incorporate în acestea în orice şi în toate scopurile comerciale sau necomerciale.

DENEGAREA RĂSPUNDERII

SABMiller nu oferă nicio garanţie privind acurateţea sau exhaustivitatea conţinutului acestui Site sau a conţinutului oricărui Site extern.

ACEST SITE ŞI MATERIALELE, INFORMAŢIILE, SERVICIILE ŞI PRODUSELE INCLUSE ÎN ACEST SITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, TEXTE, GRAFICE ŞI LINK-URI, SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI FĂRĂ GARANŢII DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, SABMILLER DECLINĂ ORICE GARANŢIE, EXPLICITĂ ŞI IMPLICITĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢII IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA ŞI ADECVAREA  PENTRU UN SCOP ANUME, NEÎNCĂLCAREA, INEXISTENŢA VIRUŞILOR INFORMATICI, ŞI GARANŢII CARE REZULTĂ DIN CURSUL AFACERILOR SAU ACTIVITĂŢII. SABMILLER. SABMILLER NU DECLARĂ ŞI NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE ACESTUI SITE VOR FUNCŢIONA NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECŢIUNILE VOR FI CORECTATE,  SAU CĂ ACEST SITE SAU SERVER-UL CARE GĂZDUIEŞTE SITE-UL ESTE LIPSIT DE VIRUŞI SAU DE ALTE ELEMENTE DĂUNĂTOARE. SABMILLER NU FACE NICIO DECLARAŢIE ŞI NU OFERĂ NICIO GARANŢIE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR DE PE ACEST SITE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE EXHAUSTIVITATEA, CORECTITUDINEA, ACURATEŢEA, ADECVAREA, UTILITATEA, OPORTUNITATEA, FIABILITATEA SAU ALTELE. ESTE POSIBIL CA ACESTE LIMITĂRI SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

DEŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST SITE AU FOST FORMULATE CU ATENŢIE, SABMILLER NU GARANTEAZĂ ŞI NU DECLARĂ CĂ INFORMAŢIILE PRIVIND SĂNĂTATEA, RISCURILE ŞI BENEFICIILE LEGATE DE CONSUMUL DE ALCOOL, PRECUM ŞI MATERIALELE CONEXE, NU CONŢIN ERORI SAU OMISIUNI SAU CĂ SUNT EXHAUSTIVE. MATERIALELE PREZENTATE PE ACEST SITE NU CONŢIN SFATURI PRIVIND ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂŢII, NU AU FOST CONCEPUTE PENTRU DIAGNOSTICARE ŞI NU ÎNLOCUIESC O EVALUARE COMPLETĂ FĂCUTĂ DE UN SPECIALIST ÎN MEDICINĂ.  DACĂ AVEŢI NELĂMURIRI PRIVIND IMPACTUL CONSUMULUI DE ALCOOL ASUPRA SĂNĂTĂŢII, VĂ RECOMANDĂM SĂ APELAŢI LA UN SPECIALIST PENTRU A EVALUA SITUAŢIA DUMNEAVOASTRĂ PERSONALĂ. SABMILLER NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ACURATEŢEA, ACTUALITATEA, TEMEINICIA ŞI CORECTITUDINEA LINK-URILOR SAU TRIMITERILOR LA INFORMAŢIILE LEGATE DE SĂNĂTATE DIN ACEST SITE. NU ÎN ULTIMUL RÂND, ACEST SITE NU OFERĂ SFATURI MEDICALE, JURIDICE SAU DE ORICE ALTĂ NATURĂ ŞI NIMIC DIN ACEST SITE NU TREBUIE INTERPRETAT ÎN ACEST MOD.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SABMILLER NU VA RĂSPUNDE ÎN NICI UN CAZ PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, MATERIALE, ACCESORII, MORALE SAU DE ORICE ALTĂ NATURĂ, CHIAR DACĂ SABMILLER A FOST AVERTIZATĂ ÎN PREALABIL CU PRIVIRE LA RISCUL PRODUCERII ACESTOR DAUNE, PRIN DERULAREA UNUI CONTRACT, DIN NEGLIJENŢĂ SAU DIN ORICE ALT MOTIV, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SAU VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR, SERVICIILOR, PRODUSELOR ŞI MATERIALELOR DISPONIBILE PE ACEST SITE. ACESTE LIMITĂRI SE VOR APLICA INDIFERENT DE ORICE NERESPECTARE A SCOPULUI INIŢIAL A ORICĂRUI REMEDIU LIMITAT. DAT FIIND FAPTUL CĂ ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITĂRI CU PRIVIRE LA DURATA UNEI GARANŢII IMPLICITE SAU LA EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE INDIRECTE SAU ACCESORII, ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

DESPĂGUBIRI

Sunteţi de acord sa despăgubiţi, apăraţi şi protejaţi SABMiller, directorii, administratorii, angajaţii, agenţii, licenţiatorii şi furnizorii săi (denumiţi colectiv „Furnizorul”) pentru şi împotriva tuturor pierderilor, cheltuielilor, daunelor şi costurilor, onorariilor legale rezonabile, care rezultă din orice fel de încălcare a acestor termeni şi condiţii sau din orice activitate legată de contul dumneavoastră de utilizator pe Internet (inclusiv acţiuni neglijente sau incorecte) de care vă faceţi vinovat sau de care se face vinovată orice altă persoană care accesează Site-ul de pe contul dumneavoastră de Internet.

HYPERLINK-URI

SABMiller vă poate oferi pe acest Site, ca o facilitate pentru dumneavoastră, o serie de link-uri către site-uri web operate de alte entităţi. În cazul în care accesaţi aceste link-uri, părăsiţi practic acest Site. Dacă decideţi să vizitaţi un site accesând un link, o faceţi pe răspunderea dumneavoastră şi veţi fi unicul responsabil pentru luarea măsurilor necesare de protecţie împotriva viruşilor informatici sau a altor elemente nocive. SABMiller nu oferă nicio garanţie şi nu face nicio declaraţie în legătură cu, şi nu aprobă niciun alt site web sau informaţiile care apar pe acest site, sau oricare din produsele sau serviciile descrise în acesta. Furnizarea acestor link-uri nu inseamnă că SABMiller sau acest Site sponsorizează, avizează, este afiliat sau asociat, sau este autorizat legal să utilizeze orice marcă comercială, denumire comercială, logo sau simbol protejat prin drepturi de autor afişat(ă) pe sau accesibil(ă) prin aceste link-uri,  sau că un site accesat de pe un astfel de link este autorizat legal să utilizeze orice marcă comercială, denumire comercială, logo sau simbol protejat prin drepturi de autor aparţinând SABMiller.

LINK-URI EXTERNE CĂTRE ACEST SITE

Toate link-urile către acest Site trebuie aprobate în scris de către SABMiller, cu excepţia link-urilor aprobate de SABMiller în care: (i) link-ul este afişat doar în format text şi conţine doar denumirea „TalkingAlcohol.com”; (ii) link-ul „face trimiterea” doar la www.talkingalcohol.com şi nu la alte subpagini; (iii) link-ul, atunci când este activat de utilizator, afişează pagina respectivă pe tot ecranul, într-o fereastră navigabilă şi complet funcţională a unui browser şi nu într-un „frame” pe un alt site asociat; şi (iv) aspectul, poziţia şi alte elemente referitoare la link nu pot crea falsa impresie că o entitate, activitatea sau produsele sale sunt asociate cu sau sponsorizate de SABMiller şi nici nu produce daune sau afectează buna reputaţie asociată cu denumirea şi mărcile comerciale ale SABMiller sau afiliaţilor săi. SABMiller îşi rezervă dreptul de a-şi retrage, în mod discreţionar, oricând, acest acord privind constituirea link-ului.

MODIFICĂRI

SABMiller îşi rezervă dreptul să decidă, la alegerea sa, schimbarea, modificarea, adăugarea sau scoaterea oricând a unei părţi din acest Acord, în totalitate sau parţial. Modificările aduse acestui Acord vor intra în vigoare de la data la care este afişat pe Site o notificare în acest sens. Utilizarea în continuare a acestui site după ce orice modificare a prezentului Acord este postată pe Site, va fi considerată ca o acceptare tacită a acestei modificări.

SABMiller poate anula, schimba, suspenda sau stopa oricând orice element legat de Site-ul  SABMiller, inclusiv disponibilitatea oricărei funcţii a site-ului. De asemenea, SABMiller poate impune limite asupra anumitor funcţii şi servicii şi poate restricţiona accesul dumneavoastră la o secţiune din sau la întreg Site-ul, fără o notificare prealabilă şi fără a fi trasă la răspundere.

AFIRMAŢII ŞI COMENTARII

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ÎN ANUMITE SECŢIUNI DIN ACEST SITE SE POSTEAZĂ COMENTARII DIN PARTEA UNOR EXPERŢI ÎN MATERIE SAU SE OFERĂ UTILIZATORILOR POSIBILITATEA DE A POSTA ŞI SCHIMBA INFORMAŢII, IDEI ŞI PĂRERI, REŢINEŢI CĂ ACESTE COMENTARII ŞI POSTĂRI NU REFLECTĂ NEAPĂRAT PUNCTELE DE VEDERE ALE SABMILLER. SABMILLER NU VA FI OBLIGATĂ ÎN NICIUN CAZ SĂ AVIZEZE, SĂ-ŞI ASUME SAU SĂ AIBĂ VREO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA COMENTARIILE SAU POSTĂRILE UNUI SPECIALIST SAU PENTRU ORICE PRETENŢIE, DAUNĂ SAU PIERDERE CAUZATĂ DE UTILIZAREA ACESTORA ŞI/SAU DE PUBLICAREA LOR PE ACEST SITE.

LEGEA APLICABILĂ ŞI INTERPRETARE

În cazul în care oricare din dispoziţiile din aceşti Termeni devine nulă şi neavenită, anulabilă, ilegală sau într-un alt mod inaplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea tuturor celorlalte dispoziţii din aceşti Termeni.

Aceşti termeni şi condiţii sunt guvernaţi de legislaţia aplicabilă în Anglia.